Mẫu giấy cầm đồ, phiếu cầm đồ và hợp đồng cầm cố tài sản là gì?

Một số mẫu vay tiền

Mẫu vay tiền cầm đồ là gì?

Mẫu vay tiền cầm đồ được hiểu cơ bản chính là mẫu giấy được lập ra để các bên thực hiện việc cầm cố đối với tài sản Mẫu vay tiền cầm đồ sẽ được giao cho cả 2 bên, cụ thể là bên nhận cầm đồ sẽ giữ phiếu chính và bên cầm đồ sẽ giữ phiếu phụ. Khi bên cầm đồ muốn chuộc lại tài sản mà mình cầm thì bên cầm đồ sẽ phải giao phiếu của mình cho bên nhận cầm đồ. Trường hợp không thì bên cầm đồ sẽ không nhận được tài sản và bên nhận cầm đồ không có trách nhiệm phải thực hiện việc bồi thường sau này.

Một số mẫu vay tiền

Một số mẫu vay tiền cho dịch vụ cầm đồ

Mẫu vay tiền cầm đồ để làm gì?

Mục đích mẫu vay tiền cầm đồ có nhiều tên gọi khác nhau nhưng về bản chất thì đều như nhau và đều sử dụng một mẫu chung. Mẫu vay tiền cầm đồ đều thể hiện thông qua nội dung như sau: Thông tin tài sản cầm cố; Các điều khoản của hợp đồng;Thời hạn vay; Mức lãi suất vay; Thời hạn trả cả gốc lẫn lãi; Chi phí khi không thanh toán đúng thời hạn; Trách nhiệm của 2 bên và một số các thông tin khác. 

Đa số trong giao dịch cầm đồ thì đây chính là cách tiệm cầm đồ quản lý các giao dịch và tài sản mang đến cầm cố.

Mẫu vay tiền cầm đồ thông dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——-

 

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà  …………………………….………… Giới tính:………………………………

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Bên B: Ông………………………………….………… Giới tính: Nam

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Và Vợ là Bà  …………………………….………… Giới tính: Nữ

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

  1. Ông/Bà……………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….……và vợ là Bà………….……….……vay số tiền là: …………………….……VNĐ  (bằng chữ:………….… …………………………………….);
  2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………………………………………;
  3. Tài sản thế chấp là:………………………………………………………………………………;
  4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
  5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
  6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
  7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
  8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, ép buộc
  9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:……………………………CMTND/CCCD số:…………..…………Cấp ngày: …./…../…… Tại:…………….……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Như vậy, qua những chia sẻ trên đây của camxeoto24h.com, , hy vọng bạn đã nắm được mẫu vay tiền cầm đồ và có trong tay mẫu đó rồi. Nếu bạn đang có nhu cầu cầm đồ, hãy liên hệ với camxeoto24h.com sớm nhất. Đến với chúng tôi hiện nhận cầm cố rất đa dạng các loại tài sản, hướng dẫn làm mọi thủ tục và được hỗ trợ cũng như tư vấn nhiệt tình chu đáo nhé