Những rủi ro bên cầm cố cần chú ý khi cầm ô tô tại tiệm cầm đồ

Ô tô là tài sản có giá trị, do đó khi đem cầm cố ở tiệm cầm đồ và giao tài sản lại cho chủ tiệm cầm đồ quản lý sẽ có nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình bảo quản tài sản và lãi suất thực trả hàng tháng.