Cầm xe ô tô đang thế chấp ngân hàng

cầm xe ô tô đang thế chấp ngân hàng

Xe ô tô (xe hơi) của bạn đã (đang) đem đi thế chấp ngân hàng? Bạn đang muốn đem đến tiệm cầm đồ nào đó gần đây để cầm cố vay tiền thêm giải quyết công việc của bạn trong ngày.!